HannaTuominenCoach.com

Kasvavaa hyvinvointia!

Valmennan yrityksiä ja yhteisöjä parempaa vuorovaikutukseen ja kommunikointiin, autan mm.kehittämään toimintatapoja, käsittelemään ongelmatilanteita tai saavuttamaan parempaa työhyvinvointia.

Teen myös henkilökohtaisia valmennuksia. Jonka avulla autan ihmisiä ajattelemaan ja löytämään elämään tasapainoa ja työkaluja joiden avulla saavuttaa haluamiaan tuloksia, työssä ja vapaa-ajalla.

What can coaches do for you? Harvard business review -artikkeli valmennuksen eduista.

Suunnittelen jokaisen valmennuksen soveltumaan juuri tilaajan tarpeisiin, koska jokainen valmennustilanne on yksilöllinen.

Valmennan ihmisiä  kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, joten valmennukseen voidaan yhdistää myös fyysistä harjoittelua.

Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri sinulle sopiva valmennuspaketti.

Palvelut:

Haluaisitko auttaa työntekijöitäsi voimaan paremmin? 

Yritysvalmennus soveltuu yrityksille, jotka haluavat kehittää omaa työyhteisöä ja sen toimintaa. Valmennuksen avulla voidaan selkiyttää ja parantaa työyhteisön sisäistä vuorovaikutusta ja viestintää. Käsitellä työyhteisön mahdollisia ongelmatilanteita ja haastaa totuttuja toimintatapoja. Yritysvalmennus auttaa myös työntekijöitä kehittämään ja selkiyttämään omaa työminäänsä.

Työhyvinvointi päivien ja/tai valmennusten sisältö räätälöidään aina jokaiselle yritykselle erikseen. Sisältö voi olla esim. luentoa, yhteistyön tai luovuuden parantamista erilaisilla harjoituksilla, rentoutusharjoituksia tai liikuntaa, miltä kuulostaisi esimerkiksi tanssi, tai liikkuvuusharjoittelu.

Luennot ja koulutukset suunnitellaan aina tilaajan tarpeisiin soveltuviksi.

Esimerkkejä luentoaiheista: kommunikointi- ja vuorovaikutus, stressin hallinta, työssäjaksaminen, työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen tai tavoitteiden asettaminen

***

Itsestään selvää on, että kaikki valmennus on ehdottoman luottamuksellista ja salassapitovelvollisuus säilyy myös valmennussuhteen päätyttyä.

Ota siis yhteyttä, niin räätälöidään juuri sinulle sopiva valmennuspaketti.

Voi hyvin tänään(kin)!

-Hanna-

Sulle oli helppo puhua, kun olit niin rennon ja luontevan oloinen siinä keskustelussa, ja annoit tilaa jäsentää ajatuksia rauhassa. Valmennuksessa puhuttiin myös työn ongelmakohdista. Mä tykkäsin, että sä pistit kyseenalaistamaan omia ajatuksia ja haastoit ajattelemaan uudella tavalla.

Tykkäsin valmennuksesta, vaikka aluksi minulla oli ennakkoluuloja koko hommaa kohtaa. Olen oppinut luottamaan omiin tunteisiin ja ajatuksiin ja siihen, että ne on yhtä tärkeitä työyhteisössä, kuin muidenkin. Olen oppinut ajattelemaan useammalta näkökannalta asioita ja uskomaan rohkeasti omaan tekemiseen ja osaamiseen. Valmennus on hyvä oman työminän kehittämiseen ja selkiyttämiseen sekä omien voimavarojen löytämiseen ja ajatusten avartamiseen.

-Tuija-

Yritysvalmennus asiakas

Sun kanssa työskentely auttoi ymmärtämään muita työyhteisössä ja heidän tapojaan toimia tai sanoa asioita. Sä autoit näkemään uusia näkökulmia, ja ymmärtämään, että asioiden tekemiseen voi löytyä parempiakin tapoja.

Sä haastoit meitä ajattelemaan jotenkin kauniilla, mutta suoralla tavalla, ilman mitään turhaa päähäntaputtelua. Sun kanssa työskentely oli helppoa ja luontevaa, sä oikeasti kuuntelet ja olet kiinnostunut minusta ja mun tilanteesta.

Koen, että sain apua ja varmuutta valmennuksesta omaan työhöni, omat työtehtävät olivat juuri muutoksessa ja koin olevani epävarma miten tätä pitäisi hoitaa. Olen saanut rohkeutta ja itseluottamusta tarttua toimeen, olen oppinut ottamaan itse vastuuta omasta työstäni ja sen kehittämisestä.

-Reetta-

Yritysvalmennus asiakas