Kasvavaa hyvinvointia!

Valmennan yrityksiä ja yhteisöjä parempaa vuorovaikutukseen ja kommunikointiin, autan mm.kehittämään toimintatapoja, käsittelemään ongelmatilanteita tai saavuttamaan parempaa työhyvinvointia.

Teen myös henkilökohtaisia valmennuksia. Jonka avulla autan ihmisiä ajattelemaan ja löytämään elämään tasapainoa ja työkaluja joiden avulla saavuttaa haluamiaan tuloksia, työssä ja vapaa-ajalla.

What can coaches do for you? Harvard business review -artikkeli valmennuksen eduista.

Suunnittelen jokaisen valmennuksen soveltumaan juuri tilaajan tarpeisiin, koska jokainen valmennustilanne on yksilöllinen.

Valmennan ihmisiä  kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, joten valmennukseen voidaan yhdistää myös fyysistä harjoittelua.

Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri sinulle sopiva valmennuspaketti.

Palvelut:

Haluaisitko auttaa työntekijöitäsi voimaan paremmin? 

Yritysvalmennus soveltuu yrityksille, jotka haluavat kehittää omaa työyhteisöä ja sen toimintaa. Valmennuksen avulla voidaan selkiyttää ja parantaa työyhteisön sisäistä vuorovaikutusta ja viestintää. Käsitellä työyhteisön mahdollisia ongelmatilanteita ja haastaa totuttuja toimintatapoja. Yritysvalmennus auttaa myös työntekijöitä kehittämään ja selkiyttämään omaa työminäänsä.

Työhyvinvointi päivien ja/tai valmennusten sisältö räätälöidään aina jokaiselle yritykselle erikseen. Sisältö voi olla esim. luentoa, yhteistyön tai luovuuden parantamista erilaisilla harjoituksilla, rentoutusharjoituksia tai liikuntaa, miltä kuulostaisi esimerkiksi tanssi, tai liikkuvuusharjoittelu.

Luennot ja koulutukset suunnitellaan aina tilaajan tarpeisiin soveltuviksi.

Esimerkkejä luentoaiheista: kommunikointi- ja vuorovaikutus, stressin hallinta, työssäjaksaminen, työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen tai tavoitteiden asettaminen

***

Itsestään selvää on, että kaikki valmennus on ehdottoman luottamuksellista ja salassapitovelvollisuus säilyy myös valmennussuhteen päätyttyä.

Ota siis yhteyttä, niin räätälöidään juuri sinulle sopiva valmennuspaketti.

Voi hyvin tänään(kin)!

-Hanna-