Yrityksen haastava vastuu: työturvallisuus, ristiriidat, työn kuormitus ja työhyvinvointi.

Yrityksessä esimiehenä toimiminen ei ole aina helppoa. Työhön sisältyy paljon vastuuta niin tuloksesta kuin työntekijöistä. Mitä kaikkea esimiehenä tulee ottaa huomioon, kun johdetaan työntekijöitä? Paljon. Työturvallisuus, työn kuormitus, työhyvinvointi ja työntekijöiden ja oma jaksaminen, vain muutamia mainitakseni.

Ristiriidat vuorovaikutustilanteissa syntyvät, kun ihmiset ajattelevat, kokevat ja toimivat eri tavalla. Ristiriitatilanteet voivat kärjistyä pahimmillaan epäasialliseksi kohteluksi tai häirinnäksi. Siksi onkin erittäin tärkeää, että esimiehet osaavat käsitellä ristiriitatilanteita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, puolueettomasti ja rakentavasti.

Onko sinun työpaikallasi jo huolehdittu, että siellä on riittävää osaamista kuormituksen ja ristiriitatilanteiden käsittelyyn?