Yrityksen haastava vastuu: työturvallisuus, ristiriidat, työn kuormitus ja työhyvinvointi.


Viime viikolla oli Euroopan työsuojeluviikko ja kävin juuri sopivasti työsuojelu koulutuksessa. Opin taas jotain uutta, mutta täytyy myöntää, että koulutus aiheutti minussa myös paljon ihmettelyä.

Yrityksessä esimiehenä toimiminen ei ole aina helppoa. Työhön sisältyy paljon vastuuta niin tuloksesta kuin työntekijöistä. Mitä kaikkea esimiehenä tulee ottaa huomioon, kun johdetaan työntekijöitä? Paljon. Työturvallisuus, työn kuormitus, työhyvinvointi ja työntekijöiden ja oma jaksaminen, vain muutamia mainitakseni.

Onko nämä sinun työpaikallasi huomioitu ?

Työturvallisuus, riskien kartoitus, työssä jaksaminen ja työhyvinvointi ovat sanoja, joita monissa yrityksissä käsitellään useamman kerran vuodessa. Yrityksissä fyysinen hyvinvointi, riskit ja näihin kohdistuvat toimenpiteet on huomioitu hieman paremmin, kuin psykososiaaliset kuormitustekijät, jonka riskit tiedostetaan kyllä, mutta toimenpiteet niiden korjaamiseksi ovat puutteelliset. Miksi näin?

Näiden asioiden hoitaminen on yrityksen johdon ja esimiesten vastuulla, on helpompi tarttua johonkin konkreettiseen (onko kypärä päässä), kuin esim. henkisen kuormituksen tai ristiriitatilanteiden selvittämiseen. Työelämä 2020 -hankeen päätelmät tukevat tätä ajatusta. Suomalaisten yritysten olisikin tärkeää panostaa juuri ihmisosaamiseen, ristiriitatilanteiden käsittelyyn ja työntekijöiden henkiseen jaksamiseen työpaikoilla.

Työelämä 2020 -hanke tutki suomalaista johtamista ja sen heikkouksia ja vahvuuksia. Positiivisia asioita johtamisessa ovat mm. esimiesten vahva asiaosaaminen, ratkaisukeskeisyys ja matala johtamisen hierarkia.

Esimiestyön heikkouksia taas olivat heikko ihmisjohtaminen ja keskustelukulttuuri, vaatimattomuus työssä ja tuloksissa sekä takertuminen vanhoihin prosesseihin.

Työturvallisuus

Työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa työnantajaa kaikin käytettävissä olevin keinoin ryhtyvän toimiin välttääkseen ja vähentääkseen työntekijän kuormitustekijöitä työssä, sekä arvioimaan työn terveys- ja turvallisuusriskit. Ja tämän arvioinnin perusteella työtä, työolosuhteita ja työyhteisöjen toimintaa on kehitettävä jatkuvasti. Tämä ei ole mikään pieni velvoite nykyisessä työelämässä ja sen muutoksissa.

Työssä esiintyvän kuormituksen arvioimiseen, on olemassa erilaisia ohjeita, lomakkeita, pelisääntöjä ja arviointeja, joiden avulla voidaan huomata riskit ja havaita jos työntekijät alkavat kuormittua. Yrityksen tulee tarttua havaittuihin ongelmiin ja se voidaan sakon uhalla velvoittaa hoitamaan asiat kuntoon, usein vain yrityksestä puuttuu keinot: ”Miten tämä tehdään?” Esimiehen on lain mukaan tarkkailtava ja puututtava työntekijöitä ja työympäristössä ilmeneviin riskeihin. Ja sitten esimiehet jätetään selviytymään puutteellisin tiedoin ja taidoin näissä tilanteissa, ihmisosaaminen, vuorovaikutus, kommunikaatio ja tunneosaaminen puuttuu ja pahimmassa tapauksessa tilanne vain pahenee. Näin ei tarvitse olla, vaan esimiehille on tarjolla koulutusta jolla näitä taitoja parannetaan.

Psykososiaalinen kuormitus

Työnantajan velvollisuus on poistaa työntekijöiden työn fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia kuormitustekijöitä. Varsinkin työssä jossa on paljon kiirettä, muutoksia ja vastuuta, tulisi stressin määrästä ja työntekijän jaksamisesta huolehtia. 

Työn psyykkisillä kuormitustekijöillä tarkoitetaan työntekijän voimavarojen ja työn vaatimusten aiheuttamaa ristiriitaa. Tällaisia voisivat olla mm. epäselvät tavoitteet, jatkuva kiire ja keskeytykset, työssä on paljon muutoksia ja epävarmuutta tai työntekijä ei voi itse säädellä työmääräänsä tai työtahtia.

Sosiaaliset kuormitustekijät liittyvät taas työyhteisön vuorovaikutukseen ja mahdollisiin ristiriitatilanteisiin.

Ristiriidat vuorovaikutustilanteissa syntyvät, kun ihmiset ajattelevat, kokevat ja toimivat eri tavalla. Ristiriitatilanteet voivat kärjistyä pahimmillaan epäasialliseksi kohteluksi tai häirinnäksi. Siksi onkin erittäin tärkeää, että esimiehet osaavat käsitellä ristiriitatilanteita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, puolueettomasti ja rakentavasti. 

Työyhteisössä yksi eniten ristiriitatilanteita aiheuttava asia on vuorovaikutus. Se miten me toimimme ja kommunikoimme työyhteisössä.

Esimiehen haastava työ on puuttua

Ristiriitatilanteita ruokkii organisaatio ja sen toimet esim. muutostilanteissa, jolloin epävarmuus lisää ärtymystä ja stressiä työyhteisössä. Kiire, puutteellinen tiedotus, epävarmuus ja johtamisen ongelmat vaikuttavat myös työntekemisen mielekkyyteen ja lisäävät työntekijän kuormitusta. Kiristyneitä tilanteita aiheuttavat myös esimiesten puutteelliset taidot ihmisten johtamisessa ja ymmärtämisessä. Esimiehet eivät tunne tai ymmärrä johtamiensa työntekijöiden toimintaa tai käyttäytymistä.

Myös työntekijän oma yksilöllinen toiminta ruokkii ristiriitatilanteita, tunnistaako ihminen esim. omaa toimintaansa ja sen vaikutusta muihin. Mikäli työntekijöiden kesken on epäluottamusta, tulkitaan helposti toisen puheita tai tekemistä, loukkaannutaan ja kannetaan kaunaa. Mikäli työnvaativuus on liian korkea tai matala, vaikuttaa se työntekemisen motivaatioon ja jaksamiseen. Lisäksi erilaiset elämänkriisit tai terveysongelmat voivat vaikuttaa työntekemiseen ja ristiriitatilanteiden kärjistymiseen, jotka pahimmillaan johtavat sairaslomiin ja työkyvyn heikkenemiseen.

Haasteita syntyy, kun esimieheltä puuttuu työvälineet omien ja työntekijöiden toiminnan käsittelyyn. Lähtökohtana voidaan pitää itsetuntemusta, kun tunnet itsesi, voit ymmärtää muita ja valita miten reagoit. Esimiestyössä joutuu tekemään haastavia päätöksiä muutoksissa tai käsittelemään työntekijöiden (välisiä) ristiriitatilanteita. Silloin on hyvä omata laajaa näkemystä, kuinka kommunikoida erilaisten ihmisten kanssa, millaisilla kysymyksillä saadaan ihminen kertomaan tilanteesta ja luodaan luottamuksellinen ilmapiiri näiden asioiden käsittelyyn. Työntekijöiden tulee voida luottaa esimieheensä, ja siihen, että ristiriitatilanteisiin puututaan ja ne hoidetaan rakentavasti. Pelkästään dokumentointi ei riitä, jos asioihin ei oikeasti puututa ja saada muutosta käyttäytymisessä ja toiminnassa aikaiseksi.

Mikäli työpaikalla alkaa ilmetä monenlaisia ristiriitatilanteita, epäasiallista käytöstä ja häirintä syytöksiä, tulee yrityksen ja sen työntekijöiden toimintaa ja jaksamista pikaisesti tarkastella ja puuttua ongelmakohtiin rakentavasti. Yleensä tämä kertoo oleellisesta muutoksesta työntekijöiden jaksamisessa.

Onko sinun työpaikallasi jo huolehdittu, että siellä on riittävää osaamista kuormituksen ja ristiriitatilanteiden käsittelyyn?

***

Joskus tällaisessa tilanteessa ulkopuolisen tahon apu voi olla hyödyllistä, koska ulkopuolelta on helpompi objektiivisesti auttaa yritystä kehittämään omaa toimintaansa. Näin työyhteisö saa työkaluja siihen mitä ja miten muutosta ja työhyvinvointia kasvatetaan. 

Yritysvalmennuksissa tarkastellaan yrityksen toimintaa, ja luodaan yhdessä toimintasuunnitelma tuloksiin pääsemiseksi. Tärkeää on, että esimiehet ja työntekijät sitoutuvat kehittämiseen, ja että tästä seuraa oikeasti toimintaa joka pikku hiljaa muuttaa yrityksen toimintaa. Yritysvalmennus ei ole ulkopuolelta järjestetty koulutus, josta voi laittaa raksin ruutuun, että vuotuinen koulutus on tehty. 

Kun työntekijät voivat hyvin, työn tekeminen on mielekästä, ilmapiiri on avointa ja yritys säästää sairaspoissaoloista. Työhyvinvointi sen eri muodoissa tulisikin olla jokaisen yritykselle tärkeää. Ennaltaehkäisy säästää pitkässä juoksussa poissaolokustannuksista. Mikäli työntekijöiden jaksamiseen ja oireiluun ei puututa, saattaa seurauksena olla työntekijöiden poislähtö yrityksestä tai sairaslomat. Onko sinulla varaa maksaa yli 350€ /pvä, siitä että työntekijä ei pysty työskentelemään?

Jokainen valmennus suunnitellaan ja toteutetaan juuri kyseisen yrityksen tarpeisiin. Valmennus voi olla ryhmä- tai yksilövalmennusta, mm. vuorovaikutus ja kommunikaatio koulutusta, ristiriitatilanteiden käsittelyä, tavoitteiden asettamista tai ajanhallinnan suunnittelua. Lue lisää yritysvalmennusten asiakaskokemuksista.

Työelämä 2020

Työturvallisuuslaki

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s