EtusivuArtikkelitMitä tarkoittaa ITU -valmennusmenetelmä?

ITU -menetelmä on usean vuoden kokemuksen myötä kehitetty valmennusmenetelmä, jossa yhdistyvät minun valmennustoimintani arvot sekä toimiva valmennusmalli. 

ITU -menetelmän pohja on ratkaisukeskeinen valmennus, jonka lisäksi valmennuksen aikana hyödynnetään sovitusti muitakin menetelmiä, kuten NLP ja luovat toiminnalliset menetelmät.

Lue lisää minusta valmentajana

ARVOT:

Toiminnan arvot kuvastavat sitä miten haluan työtä tehdä niin asiakkaiden kuin oman yritykseni käytännöntoiminnassa.

Sana ITU muodostuu sanoista Inhimillinen, Tavoitteellinen ja Utelias.

Inhimillinen kasvu

Kaikessa kasvussa huomioidaan yksilöllisyys, erilaiset elämäntilanteet, kehittyminen ja kasvaminen ihmisenä. Henkilöstön hyvinvointi ja inhimillinen johtaminen mahdollistaa myös yrityksen taloudellisen kasvun

Tavoitteellinen luovuus

Toiminnassa ja työskentelyssä huomioidaan aina tavoitteellisuus ja erilaisten vaihtoehtojen mahdollisuus. Tavoitteellisuuden ei tarvitse kuitenkaan olla ryppyotsaista tai pakonomaista etenemistä, vaan se voi olla yksilöllisiä sinulle sopivien vaihtoehtojen etsimistä.

Utelias muutos

Uudenlainen ajattelu, oppiminen ja kehittyminen osana työntekemistä sekä elämää.

Aina kun teemme asioita uudella tavalla, saamme toisenlaisia tuloksia. Rohkea kokeilu, uusien mahdollisuuksien huomaaminen ja niihin sopivalla tavalla avoimesti suhtautuminen auttaa nykypäivän kiihtyvässä muutoksessa.


Valmennustapaamisissa hyödynnetään ITU -menetelmää Valmennuksessa lähdetään nykytilanteesta. Sinä määrität itsellesi haluamasi tavoitteen, johon rakennetaan sinulle sopiva suunnitelma tavoitteeseen pääsemiseksi. Valmennuksessa keskiössä on sinulle sopivat heti käytäntöön vietävät keinot sekä askeleet tapaamisten välissä. Kaikkea ei tarvitse saavuttaa heti ja siksi tärkeää on tehdä valmennuksen aikana arviointia mikä toimii ja mitä kannattaa muuttaa.

Valmennuksessa syklisyys on yksi tärkeä elementti. Uudet taidot tai tavat ajatella rakentuvat harjoittelulla. Niin kuin kaikki kehittäminen, myös toimivat työskentelytavat vaativat usein kokeilua ja muokkaamista, jonka vuoksi aiheisiin usein palataan valmennuksen edetessä.

 

 

Sinä päätät mitä asioita tai teemoja haluat käsitellä. Valmennus on aina luottamuksellista.

Tyypillisiä aiheita tai teemoja tapaamisissa voi olla esim. oma tai työyhteisön hyvinvointi ja jaksaminen. Itsensä johtaminen, oman työntekemisen ja ajankäytön selkiyttäminen. Vuorovaikutuksen tai johtamisen  sujuvoittaminen ja kehittäminen. Aihe voi nousta myös ihan päivittäisistä tapahtumista  ja niiden purkamisesta.

 

Valmennuspaketin pohjana on sinun aluksi asettama isompi tavoite, lisäksi jokaisella tapaamisella sovitaan yhdessä mitä teemaa tänään käsitellään, jotta voidaan löytää aiheen työstämiseen sopivat keinot. Yksittäisissä valmennustapaamisissa toteutuu myös tuo valmennuksen syklisyys.

Aina valmennukseen tullessa ei edes tarvitse tietää mitä aiheita tai teemoja haluat käsitellä. Kartoituksen ja keskustelun avulla selkiytät tässäkin suhteessa ajatuksiasi. Tyypillistä on, että valmennuksen aikana käsiteltävät teemat ja tavoite saattaa muuttua, paremmin juuri sinua palvelevaksi.