EtusivuArtikkelitMitä tarkoittaa luovat menetelmät?

Mitä tarkoittaa luovat menetelmät?

Luovat menetelmät ovat edullisia ja tehokkaita keinoja hyvinvoinnin lisäämiseen. Luovassa toiminnassa voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaista kuunneltavaa musiikkia, lauluja, runoja, valokuvia, kortteja, liikkumista, tanssia, sirkusta, maalausta, piirtämistä, kirjoittamista, itselle tärkeitä esineitä, luontokappaleita, luontoympäristöjä, käden taitoja, musisointia sekä tunto- ja hajuaistiin perustuvia toiminnallisia harjoituksia. Tällaisessa ympäristössä laajennetaan näköaloja, kasvatetaan voimavaroja ja muokataan omaa elämää vuorovaikutuksessa omiin tunteisiin ja kokemuksiin sekä toisiin ihmisiin. Tavoitteena ei ole luova lopputulos vaan prosessi, joka etenee ihmisen kokemusten ja niiden reflektoinnin kautta. Prosessi rikastaa ihmisen elämis- ja kokemismaailmaa. (THL, Luovat menetelmät vahvistavat osallisuutta 2021.)

Miksi hyödyntää luovia menetelmiä?

Meidän keho ja mieli ovat jatkuvassa yhteydessä toisiinsa, vaikka välillä saatamme sen unohtaa.  Länsimaisessa yhteiskunnassa keskitytään usein ns. järkiajatteluun, mutta esim. meidän kehomme, tunteemme ja sosiaalisetsuhteemme ovat yhtä tärkeitä hyvinvoinnin kokemuksessamme. Luovat menetelmät antavat mahdollisuuden käsitellä asioita tai tilannetta eri tavalla kuin aiemmin ja vapauttaa meidät totutusta, joskus rajoittavastakin ajattelusta tai tavasta toimia. Luovien menetelmien avulla saamme myös mahdollisuuden tarkastella omaa arkielämää ja sieltä löytyviä yhteneväisyyksiä esim. kirjoittamisen tai kehollisten harjoitusten kautta.

Silloin kun teemme asioita hieman uudella tavalla saamme myös uudenlaisia tuloksia.

Luovuus, erilaiset ilmaisun mahdollisuudet ja taidekokemukset voivat puolestaan olla tärkeitä tekijöitä, joilla voidaan laajentaa koettua hyvinvoinnin tilaa (Huhtinen-Hilden 2020).

Kehollisuus, luova liike ja hengitys musiikkiin yhdistettynä saavat aikaan sen, että mieliala kohenee, murheet unohtuvat hetkeksi ja lihasjännitys rentoutuu. Luova liike voi lisäksi parantaa kognitiivisia prosesseja, kuten muistia, päätöksentekoa ja fokusoitumista tehtävästä toiseen. (Poikonen, 2021.)

Toiminnallisia luovia menetelmiä voidaan käyttää osana valmennusta tai palautumista ja hyvinvointia lisäävänä keinoina. Luova tekeminen itsessään on erittäin terapeuttista ja rauhoittavaa. Lopputulos ei ole tärkeää vaan tekeminen ja kokeileminen. Joskus sanat ja keskustelu eivät riitä, silloin toisenlaisen toiminnan kautta voidaan tilannetta purkaa, käsitellä tunteita tai määritellä unelmia ja tavoitteita. Yrityksen kehittämisessä, strategiaa tai tulevaisuuden muutoksia hahmoteltaessa saatetaan saada uudenlaisia näkökulmia luovia menetelmiä hyödyntämällä. Luovien menetelmien avulla voi ottaa etäisyyttä joskus haastaviksi koetuista asioista ja saada uudenlaisia näkökulmia tilanteeseen, jolloin myös ratkaisuita tilanteeseen saattaa löytyä helpommin.