Blogi

Yritysvalmennus asiakaskokemus

Tuija työskentelee pienessä tapahtuma-alan yrityksessä, jossa lähdettiin toteuttamaan yritysvalmennusta toimitusjohtajan aloitteesta. Tavoitteena oli selkeyttää työnjakoja, parantaa tiimin työskentelyä ja yrityksen sisäistä kommunikaatiota. Sä olit niin helposti lähestyttävä, rennon ja luontevan oloinen siinä keskustelussa, ja annoit tilaa jäsentää ajatuksia rauhassa. Valmennuksessa puhuttiin myös työn ongelmakohdista. Mä tykkäsin, että sä pistit kyseenalaistamaan omia ajatuksia ja haastoit ajattelemaan uudella tavalla. Yritysvalmennus sopii yrityksille, jotka haluavat kehittää työyhteisöään, ja selkiyttää rooleja työyhteisön sisällä tai käsitellä ongelmatilanteita. Valmennus on hyvä oman työminän kehittämiseen ja selkiyttämiseen sekä omien voimavarojen löytämiseen ja ajatusten avartamiseen.

Yritysvalmennus asiakkaan näkökulmasta

Sun kanssa työskentely auttoi ymmärtämään muita työyhteisössä ja heidän tapojaan toimia tai sanoa asioita. Sä autoit näkemään uusia näkökulmia, ja ymmärtämään, että asioiden tekemiseen voi löytyä parempiakin tapoja. Sä haastoit meitä ajattelemaan jotenkin kauniilla, mutta suoralla tavalla, ilman mitään turhaa päähäntaputtelua. Sun kanssa työskentely oli helppoa ja luontevaa, sä oikeasti kuuntelet ja olet kiinnostunut minusta ja mun tilanteesta. Koen, että sain apua ja varmuutta valmennuksesta omaan työhöni, omat työtehtävät olivat juuri muutoksessa ja koin olevani epävarma miten tätä pitäisi hoitaa. Olen saanut rohkeutta ja itseluottamusta tarttua toimeen, olen oppinut ottamaan itse vastuuta omasta työstäni ja sen kehittämisestä.

Mihin tarvitaan mielen työvälineitä?

Tällä hetkellä toimitaan usein kahden toimintakulttuurin ristiaallokossa, tahtotila muutokseen on, mutta työvälineet puuttuvat. Hyvä vuorovaikutus on luottamusta ja ymmärrystä toisesta ihmisestä, millaiset odotukset tai vaikkapa arvot heidän käyttäytymiseensä vaikuttaa. Hyvä luottamuksellinen suhde asiakkaaseen/valmennettavaan on usein yrittäjän/valmentajan paras kilpailuvaltti.