EtusivuKOKOME -työyhteisövalmennus

Kiireinen elämän rytmi, ajankäytön haasteet, kykenemättömyys pysähtyä sekä vaatimusten ja odotusten paineet kuormittavat työssäkäyviä yksilöitä. Työyhteisössä väsyneet yksilöt eivät jaksa tukea toisiaan ja joustamattomuus sekä vuorovaikutuksen haasteet ovat tyypillisiä.  

Ei, emme keksi pyörää uudelleen, mutta järjestämällä palikat paremmin, saamme sen liikkumaan sulavammin. 


KOKOME työyhteisövalmennuksen avulla saat työyhteisöön rohkeita yksilöitä, jotka ovat sitoutuneita omaan ja yhteisön kasvuun sekä hyvinvointiin. Helpot työkalut kehittävät yhteisössä palautumisen ja luovuuden hetkiä joka päivä. Hyvinvoiva yhteisö on tehokas ja luova ajattelu mahdollistaa tuloksekkaan työnteon yllättävissäkin muutoksissa.

Kenelle:

 • Yritykselle joka haluaa panostaa kuormittumisen ja jaksamisen haasteiden ennaltaehkäisyyn ja säästää rahaa
 • Kun yksilö tai työyhteisö kamppailee jaksamisen ongelmien kanssa
 • Kun työnantajana haluat varmistua työntekijöidesi työhyvinvoinnista ja palautumisesta​ sekä tukea fyysistä hyvinvointia
 • Kun jokaisesta työntekijästä halutaan saada vastuullinen osa yrityksen tulevaisuutta 
 • Jos työyhteisön vuorovaikutuksessa on haasteita  

Valmennuksen jälkeen luovuustauot jäävät osaksi työpaikan arkea ja toimintaa lisäten hyvinvointia

”Konkreettisia harjoituksia, joita voi hyödyntää rauhoittumiseen, itsensä kuunteluun ja luovuuden lisäämiseen.”

-Valmennuksen asiakaspalaute-


Mikä erottaa KOKOME työyhteisövalmennuksen muista yrityksille suunnatuista palveluista?

Me yhdistämme valmennuksellisuuden, helpot luovat menetelmät, yksilön ja työyhteisön yhdessä tekemisen. Erona pelkkiin luentoihin joissa istutaan paikallaan ja kuunnellaan, mutta jonka jälkeen tieto harvoin siirtyy tekemiseksi. Me yhdistämme olemassa olevan tiedon, rennon tavoitteellisuuden, harjoitteluun ja yksilön omaan kokemukseen, jolloin menetelmät jäävät paremmin päivittäiseen käyttöön. Lisäksi esihenkilönä saat tukea ja vinkkejä kuinka juuri sinä voit auttaa työntekijöitäsi lisäämään luoviahetkiä työpäiviin ja toimintaan.

KOKOME työyhteisövalmennuksessa huomioimme yksilön ja hänen hyvinvointinsa osana työyhteisöä. Tavoitteena on aktivoida yksilöt ottamaan aktiivisen roolin omasta ja työyhteisön hyvinvoinnista ja toiminnasta joka päivä helppojen harjoitusten avulla. Lisäksi KOKOME tarjoaa yritykselle rinnalla kulkevat ammattilaiset, jotka auttavat löytämään ennaltaehkäiseviä keinoja työntekijöiden hyvinvoinnin, sitoutumisen sekä fyysisen ja psyykkisen jaksamisen tukemiseen.


 

Valmennuksen paketit:

Voit valita minkä tahansa seuraavista valmennuspaketeista

 • Hyvinvointi ja palautuminen
 • Minä itse: Itsetuntemus voimavarana
 • Vuorovaikutus: Kuinka ymmärtää muita paremmin?

”Kiireisen arjen keskelle itsestä huolehtimista ja palauttavaa liikettä, yhdistettynä oman mielen hyvinvointia tukeviin luoviin harjoituksiin.”

 

KOKOME  työyhteisövalmennus yhdistää helppoja luovia harjoituksia tavoitteelliseen valmennukselliseen työotteeseen. Toistuvat valmennustapaamiset ja välitehtävät varmistavat oman kokemuksen, jolloin harjoittelun kautta menetelmät myös jäävät elämään osaksi työyhteisön arkea.

Valmennuspaketti 1

 • Vahvistaa palautumista ja työssä jaksamista
 • Tunnistaa hyvinvointiin vaikuttavat osa-alueet ja osaa aktiivisesti huolehtia niistä myös yksilöinä
 • Tunnistaa ja kehittää omaa toimintaansa haluamaansa suuntaan
 • Tunnistaa mahdollisia ajankäyttöön liittyviä haasteita ja tukee yksilön järkevää ajankäyttöä
 • Työkaluja palautumiseen ja hyvinvointiin
 • Keinoja rentoutumiseen
 • Toimivan suunnitelman tekeminen

Valmennuspaketti 2

 • Tunnistaa ja kehittää omaa toimintaansa haluamaansa suuntaan
 • Positiivisen minäkuvan rakentamisen avulla pyritään yksilön hyvinvoinnin lisäämiseen 
 • Yksilön ja työyhteisön vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden tunnistaminen ja niiden vieminen käytäntöön lisäten elämänhallintaa ja vähentäen stressiä.
 • Tunnistaa yksilön ja työyhteisön osaaminen ja voimavarat
 • Itsetuntemuksen lisääminen

Valmennuspaketti 3

 • Tunnistaa ja kehittää omaa toimintaansa haluamaansa suuntaan
 • Lisää tekemiseen  joustavuutta ja ongelmaratkaisukykyä
 • Parantaa työskentelyä vuorovaikutustaitoja vahvistamalla
 • Työyhteisön persoonallisuuspiirteiden tunnistaminen
 • Vaikuttava kieli ja viestintä
 • Ristiriitatilanteet ja niistä eteenpäin
 • Kehonkieli, yes or not?

Valmennusten rakenne ja eteneminen:

KOKOME työyhteisövalmennuksen yhden valmennuspaketin kokonaiskesto yhteensä n. 6 viikkoa (sovittavissa yrityskohtaisesti)

 • Alkukeskustelu (esimies/tilaajan kanssa) ja sähköinen kysely osallistujille
 • 1 Valmennustapaaminen (n.3h ryhmävalmennus)
 • Välitehtävät, varmistavat helpon käytäntöön viemisen valmennusten välillä (valmis harjoitepankki apuna)
 • 2 Valmennustapaaminen (n.3h ryhmävalmennus)
 • Loppukeskustelu ja vinkit kuinka tukea työyhteisöä (esimies/tilaajan kanssa)
 • Sähköinen kysely osallistujille ja yhteenveto

Hinta: alk. 1900€  (alv 0%) Suositeltava ryhmäkoko 4-n.8 henkeä

alk. 2700€ (alv 0%)  Suositeltava ryhmäkoko 8-n.20 henkeä

Hintaan sisältyy valmennus ja siinä tarvittavat materiaalit sekä esimiehen tuki sähköpostilla valmennusten välillä, välitehtävät ja harjoitepankki.

Onko sinulla isompi tiimi? Ota yhteyttä ja keskustellaan tarkemmin miten voimme valmennuksen järjestää teille parhaiten.

Hintaan lisätään alv 24%, mahdolliset matkakulut yli 40km Hämeenlinnasta, mahdolliset tilakulut sekä lisäpalvelut.


Tarvitseeko yrityksesi sisältöä työhyvinvointi- tai koulutuspäiviin?

KOKOME työhyvinvointivalmennus sopii hyvin kehittämispäivien virittäytymiseksi tai työhyvinvointia ja palautumista lisääväksi tekemiseksi työpäivään.

KOKOME kokonaisvaltainen hyvinvointi on yrityksen omissa tiloissa järjestettävä 2h kestoinen, valmennuskokonaisuus, jossa aiheena kokonaisvaltainen hyvinvointi. Lisäksi hyödynnämme rennosti: liikettä, kirjoittamista ja maalausta.

KOKOME luonnossa on ulkona toteutettava 2h kestoinen valmennuskokonaisuus, jossa aiheena yhdessä tekeminen. Lisäksi hyödynnämme rennosti liikettä, käsillä tekemistä ja luontoa.

Hinta: 540€ / 2h (+alv 24%) (ryhmäkoko alle 8 henkeä)

690€ / 2h (alv 24%) (ryhmäkoko 8-n.20 henkeä)

Hinta sisältää valmennuksen ja tarvittavat materiaalit.

Hintaan lisätään alv 24%, mahdolliset matkakulut yli 40km Hämeenlinnasta, mahdolliset tilakulut sekä lisäpalvelut.


 

Valmennuksen avulla työyhteisö:

 • Vahvistaa palautumista ja työssä jaksamista
 • Lisää tekemiseen  joustavuutta ja ongelmaratkaisukykyä
 • Tunnistaa mahdollisia elämän haasteita sekä oppii valmiuksia niistä selviämiseen.
 • Sitouttaa työntekijät paremmin
 • Autetaan tunnistamaan yksilön elämän haasteita sekä annetaan valmiuksia niistä selviämiseen. 
 • Saa käytännönläheisiä helppoja työkaluja itselle ja työyhteisöön
 • Helpottaa yksilön ja työyhteisön tavoitteiden asettamista ja saa keinoja sinne pääsemiseksi

 

 • Monipuolinen ja laaja elämän kokonaisuutena näkevä menetelmä, jonka avulla autetaan yksilöä toimimaan itsensä ja ympäristön kanssa parhaalla mahdollisella tavalla
 • Menetelmä joka tukee laajasti yksilön henkistä kasvua ja täten auttaa työyhteisön jäsenten yhtenäistä kommunikaation rakentumista

 

Kiinnostuitko? Jäikö jokin mietittymään?

Ota yhteyttä

Lisätiedot:

Hanna: hanna@hannatuominencoach.com, p.041- 505 4522

Jenni: fysioloikka@gmail.com, p. 044- 550 0029


Kaipaako työyhteisösi lisätukea?

KOKOME työyhteisövalmennukseen on helppo yhdistää tarvittaessa lisäpalveluna muita hyvinvointia lisääviä palveluita, kuten:

PT-palvelut

Jooga, kahvakuula

Yksilövalmennus, uravalmennus

Esihenkilöiden valmennus


 

Mikä ihmeen KOKOME?

KOKOME työyhteisövalmennus tuo työelämään kokonaisvaltaista hyvinvointia, luovia menetelmiä käyttäen.  Yksilön ja työyhteisön luovuutta herätellään liikkeen, musiikin, maalaamisen ja kirjoituksen menetelmin. 

KOKOME työyhteisövalmennus on kokonaisvaltainen paketti jossa yritys voi luottaa rinnalla kulkevaan ammattilaisuuteen ja saada työntekijöidensä tueksi pitkäkestoista valmennusta kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin kasvattamiseen ennaltaehkäisevästi, pienentäen näin yrityksen työterveyteen käyttämää rahaa.

Erona KOKOME työyhteisövalmennuksessa muihin työhyvinvointi paketteihin on harjoitusten saaminen työyhteisön arkeen, niin että luovat menetelmät jäävät elämään. Luentojen sijaan menetelmässä painottuu yksilön hyvinvointi- ja ajattelutaitojen harjoittelu, jolloin nämä taidot siirtyvät työyhteisöön ja sen ulkopuolelle. Luovien menetelmien hyvinvointivaikutukset on alettu ymmärtää ja ne ovatkin seuraava “liikunta” joka lisää ihmisten hyvinvointia ja onnellisuutta. 

Tulossa!

Kiinnostaisiko sinua hyödyntää omassa työssä luovia menetelmiä ja valmennuksellista otetta? Haluaisitko sinä olla KOKOME ohjaaja? Koulutus tulossa 2023, laita viestiä ja saat ensi käden tiedot tulevasta koulutuksesta.


 

Valmennuksessa hyödynnetään erilaisia luovia menetelmiä, kuten:

 • Luova liike (musiikkiin liikkuminen, tanssi)
 • Tietoinen liike (jooga)
 • Mielikuvaharjoitukset 
 • Hengitysharjoitukset
 • Luova kirjoitus
 • Käsillä tekeminen
 • Maalaaminen​, väreillä leikkiminen
 • Luonnon hyödyntäminen ja luonnossa liikkuminen

Ja ei hätää et tarvitse mitään ennakkotietoja tai taitoja osallistumiseen.

Lue lisää luovista menetelmistä  ja miksi niitä kannattaa hyödyntää

 

Valmentajasi:

Hanna on iloinen, rempseä ja reipas tyyppi. Hanna osaa aina esittää (joskus jopa ärsyttävän tarkasti) ne kiperät kysymykset jotka auttavat oivalluksissa.  Puhumisen lisäksi hän  osaa myös kuunnella sujuvasti. Valmennustyyli on rento ja selkeä, hän jos kuka löytää jokaisesta pilvestä sen hopeareunuksen. 

Hannan monipuolinen työkokemus yrittäjänä, opettajana ja ratkaisukeskeisenä valmentajana varmistavat sen, että valmennuksessa huomioidaan ihmisen kokonaisvaltaisuus, mielen hyvinvointi ja oppimiseen liittyvä pedagogiikka. Tanssinopettajan kokemuksen, kulttuurihyvinvoinnin (YAMK) sekä taideterapeuttiset opinnot luovat pohjaa luovien menetelmien laajaan käyttöön. 

 

Hanna Tuominen

 

Jenni on valmentajana rento ja välitön, ja tämä näkyykin erittäin ihmisläheisenä kohtaamisena valmennuksessa. Hän ei pelkää heittäytyä uusiin asioihin tai pieneen hullutteluun.

Jennin lähihoitajan, fysioterapeutin, personal trainerin ja  joogaopettaja opinnot sekä 20 vuoden työkokemus luo vahvan pohjan palvelun tuottamiselle. Jennin vahva osaaminen liikunta-alalta sekä terveydenhuollon ammattilaisena varmistaa sen, että valmennuksessa huomioidaan laadukas ja tutkittu terveystieto, silti jokaisen osallistujan yksilölliset tilanteet huomioiden. 

 

 jo 

Valmennuksessa saat olla juuri sinä ja keskittyä itseesi. Jennille ja Hannalle molemmille on sydämen asia, että juuri sinä voit turvallisessa ilmapiirissä kokeilla uusia asioita ja löydät itsestäsi ne voimavarat ja keinot, joilla voit lisätä omaa hyvinvointiasi.

Toiminnan arvot:

Rohkeus: Lähteä kokeilemaan ja tekemään asioita eri tavoin.

Yksilöllisyys: Jokainen työskentelee valmennuksessa itsestään ja omasta tilanteesta käsin ja rakentaa yksilöllistä toimivaa tapaa toimia. Valmentajat huomioivat aina yrityksen yksilöllisesti ja mukauttavat valmennusta juuri teidän haasteisiin sopivaksi.

Sitoutuminen: Me sitoudumme yritykseen ja teemme parhaamme yrityksen ja sen henkilökunnan hyvinvoinnin ja kehittymisen edistämisessä. Yksilöiden sitoutuminen omaan ja yhteisön kasvuun ja hyvinvointiin.

Kokonaisuus: Ihmisen hyvinvoinnin kokonaisuudesta huolehtimeinne, tasapainon löytyminen, yhteisön kokonaisuudesta huolehtiminen, ja elämän kokonaisuus. Me valmentajina huolehdimme kokonaisuudesta alkukartoituksesta valmennuksen jälkeen. tarjoamme kokonaisuuden valmennuksen sekä työvälineet joiden avulla yritys kehittää omaa kokonaisuuttaan