EtusivuKoulutukset ja luennot

Koulutukset

Pidän erilaisia luentoja ja koulutuksia tilauksesta, yrityksille ja yhteisöille. Luennot ja koulutukset suunnitellaan aina tilaajan tarpeisiin soveltuviksi.

Interaktiivisissa koulutuksien avulla voidaan käsitellä monipuolisesti erilaisia aihepiirejä.

Esimerkkejä luentojen- ja koulutusten aiheista:

Tunne itsesi ja ymmärrä muita – valitse reaktiosi

Sä et taaskaan tajua! Suurin osa ristiriidoista työpaikoilla johtuu vuorovaikutuksen ja ymmärryksen puutteesta. Toisen ihmisen käytöksen ymmärtäminen lähtee omasta itsetuntemuksesta. Silloin kun ymmärrät itseäsi ja omaa käyttäytymistäsi, voit paremmin ymmärtää myös muita ja valita, kuinka näihin asioihin reagoit. Omien ajatusten, tekojen, tunteiden ja vahvuuksien tunnistaminen auttaa ymmärtämään omaa toimintaa. Voimme oppia hyödyntämään omia vahvuuksiamme, tunnistamaan toimintamallit, jotka estävät meitä. Opit tunnistamaan oman vuorovaikutustyylisi ja kommunikoimaan selkeämmin muiden kanssa. Opit tunnistamaan omia rajoittavia uskomuksiasi ja löytämään sinua peremmin palvelevia. Tunnistamaan millaisiin asioihin voit vaikuttaa vuorovaikutustilanteissa, ja miten.

Vuorovaikutus ja kohtaaminen – asiakastyössä

Asiakaspalvelutyössä kohtaamme erilaisia haastavia tilanteita. Koulutuksessa saat työkaluja asiakkaan kohtaamiseen ja kuuntelemiseen sekä vahvistat vuorovaikutustaitojasi jotta voit hoitaa haastavatkin tilanteet entistä paremmin. Opit ymmärtämään paremmin erilaisia kommunikointi ja viestintä tapoja sekä toimimaan ratkaisukeskeisesti erilaisissa ongelma ristiriitatilanteissa.

Opit ymmärtämään tunteiden merkityksen asiakaspalvelutyössä sekä rakentamaan asiakaspalvelussa tärkeää luottamuksellista suhdetta entistä helpommin. Hyvä vuorovaikutusosaaminen auttaa myös työyhteisössä ja työssäjaksamisessa.

Ota niskalenkki elämästä

Hyvinvoiva työntekijä saa asioita aikaan, hänellä on myönteinen asenne työntekoon ja työtovereihin. Koulutuksessa käsittelemme oman elämänhallintaa, työn- ja vapaa-ajan tasapainoa.

Saat työkaluja ajanhallintaan, rentoutumiseen ja terveelliseen elämäntapaan. Mistä löytää lisää energiaa ja positiivisuutta? Positiivinen asenne elämään ja työhön auttaa meitä jaksamaan paremmin sekä sietämään eteen tulevia haasteita. Koulutuksesta saat apua, kuinka ottaa niskalenkki omasta elämästä ja siihen vaikuttavista asioista. Koulutuksen jälkeen ymmärrät itseäsi, tunnereaktioitasi sekä toimintaasi paremmin, ja pystyt halutessasi tekemään elämässäsi entistä perempia valintoja.

Aiheina voi olla mm. työssä jaksaminen, energiaa työpäivään, tavoitteet, elämänhallinta, ajanhallinta, itsetuntemus, tunteet ja niiden merkitys työssä, stressi,rentoutuminen.

Koulutusten sisältöjä voidaan aina muokata paremmin asiakkaan tarpeita vastaaviksi. Kysy rohkeasti lisää!

Tiimityö – työkaluja toimivan työyhteisöön

Toimivassa tiimissä tunnistetaan omat ja toisten vahvuudet. Toiminta perustuu siihen, että jäsenet luottavat toisiinsa ja ymmärtävät miten ryhmässä toimitaan. Onkin tärkeää tietää miten tiimissä toimitaan, jotta kaikkien vahvuudet ja potentiaali saadaan hyödynnettyä pahaalla mahdollisella tavalla.

Koulutuksesta saat käytännöllisiä ja toimivia työkaluja tiimityön kehittämiseen. Opit kuinka vuorovaikuttaa parhaalla mahdollisella tavalla, tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä luomaan luottamuksen tunnetta tiimin kesken. Vahvistamme tiimin yhteishenkeä ja näin myös tiimin suorituskykyä.

Motivaation voima

Koulutuksessa käsitellään motivaatiota ja sen syntyä. Saat työkaluja, kuinka tavoitteiden asettelun kautta voit lisätä omaa ja työntekijöiden motivaatiota. Motivoitunut ihminen saa aikaan tuloksia. Jonka avulla myös työtyytyväisyys ja -hyvinvointi kasvaa.

Koulutuksessa opit ymmärtämään kuinka asettaa toimivia ja innostavia tavoitteita ja millaisilla keinoilla näitä voidaan saavuttaa.

Opit tunnistamaan millaiset asiat sinua motivoivat ja saavat tarttumaan toimeen.

Ajatukset uusille urille – luovuutta työpäivään

Aivomme pitävät samankaltaisuudesta ja rutiineista, ja näitä onkin hyvä hyödyntää työssä sopivassa määrin. Työssä tarvitaan kuitenkin myös luovaa ajattelua, laatikon ulkopuolelle menemistä ja itsensä haastamista. Tässä koulutuksessa haastamme totuttuja tapoja ajatella ja toimia.

Hyödynnämme mm. työssä helposti käytettäviä improvisaation ja NLP.n eri tekniikoita. Harjoittelemme luovuutta lisääviä tekniikoita tiimityöskentelyssä ja uusien ideoiden kehittelyssä, opimme näkemään uusia vaihtoehtoja työssä ja työskentelyssämme.

Kysy myös tilauksesta NLP -koulutuksia

  • NLP.n käyttö työssä
  • NLP coach -koulutus
  • NLP practioner -koulutus

Ota yhteyttä, ja suunnitellaan juuri teille sopiva luento- tai koulutuspaketti.