EtusivuKoulutukset ja luennot

Koulutukset

Pidän erilaisia luentoja ja koulutuksia tilauksesta, yrityksille ja yhteisöille. Luennot ja koulutukset suunnitellaan aina tilaajan tarpeisiin soveltuviksi.

Interaktiivisissa koulutuksien avulla voidaan käsitellä monipuolisesti erilaisia aihepiirejä.

Esimerkkejä luentojen- ja koulutusten aiheista:

  • Itsetuntemus supervoimana
  • Hyvinvointi ja palautuminen
  • Vaikuttavampaa vuorovaikutusta
  • Multitaskausta vai järkevää ajankäyttöä
  • Aivojen joustavuus ja luovuus muutoksessa

 


 

Mielen työkalut® -onnistuneeseen vuorovaikutukseen

Turhauttaako koskaan tuloksettomat palaverit ja väärinymmärrykset?

Mielen työkalut on käytännönläheinen valmennus onnistuneeseen ja rentoon vuorovaikutukseen. Räätälöityjen ryhmä- ja yksilövalmennusten avulla voit lopettaa päänhakkaamisen seinään ja ymmärtää itseäsi ja tiimiäsi paremmin.

Laita minulle viestiä, niin löydetään juuri teille sopivat työkalut.

Tunne itsesi ja ymmärrä muita – valitse reaktiosi

Suurin osa ristiriidoista työpaikoilla johtuu vuorovaikutuksen ja ymmärryksen puutteesta. Toisen ihmisen käytöksen ymmärtäminen lähtee omasta itsetuntemuksesta. Silloin kun ymmärrät itseäsi ja omaa käyttäytymistäsi, voit paremmin ymmärtää myös muita ja valita, kuinka näihin asioihin reagoit.

Omien ajatusten, tekojen, tunteiden ja vahvuuksien tunnistaminen auttaa ymmärtämään omaa toimintaa. Voimme oppia hyödyntämään omia vahvuuksiamme, tunnistamaan toimintamallit, jotka estävät meitä.

Koulutuksessa saat työkaluja asiakkaan kohtaamiseen ja kuuntelemiseen sekä vahvistat vuorovaikutustaitojasi jotta voit hoitaa haastavatkin tilanteet entistä paremmin. Opit tunnistamaan oman vuorovaikutustyylisi ja kommunikoimaan selkeämmin muiden kanssa. Opit tunnistamaan omia rajoittavia uskomuksiasi ja löytämään sinua peremmin palvelevia. Tunnistamaan millaisiin asioihin voit vaikuttaa vuorovaikutustilanteissa, ja miten.

Opit ymmärtämään paremmin erilaisia kommunikointi ja viestintä tapoja, rakentamaan asiakaspalvelussa tärkeää luottamuksellista suhdetta entistä helpommin. sekä toimimaan ratkaisukeskeisesti erilaisissa ongelma ristiriitatilanteissa.

Hyvä vuorovaikutusosaaminen auttaa myös työyhteisössä ja työssäjaksamisessa.

Tarjolla on 5 viikon verkkovalmennus tai työyhteisössä toteutettava ryhmä ja /tai yksilövalmennus. KYSY TARJOUS!

 

Kysy myös tilauksesta NLP -koulutuksia

  • NLP.n käyttö työssä
  • NLP coach -koulutus
  • NLP practioner -koulutus

Ota yhteyttä, ja suunnitellaan juuri teille sopiva luento- tai koulutuspaketti.