EtusivuMitä on uravalmennus?

Mitä on uravalmennus?

Onko sinulla uratoive tai -tavoite, jonka suuntaan haluaisit edetä, muttet oikein tiedä miten tai mistä aloittaa? Tai näyttääkö tulevaisuus epäselvältä etkä oikein tiedä mitä haluaisit tehdä? Koetko olevasi käännekohdassa urallasi tai haluatko lähteä täysin uudelle uralle?

Uravalmennuksen päätarkoituksena on se, että sinä löydät itsellesi sopivan urapolun ja seuraavat askeleet tavoitteen saavuttamiseksi. Jokaisen kohdalla valmennus on kuitenkin omanlaisensa, ja jokaisen tavoite on erilainen. Valmennuksen keskiössä on ihminen, ja jokaisen yksilöllinen tilanne.

Uravalmennuksessa tärkeää on sinun hyvinvointisi, kulkiessasi kohti haluamaasi suuntaa. Kartoitamme yhdessä tulevaisuutesi uramahdollisuuksiasi ja vaihtoehtojasi.

Uravalmennus antaa hyvät konkreettiset työkalut ja valmiudet aktiiviseen nykyaikaiseen työnhakuun. Valmennuksessa pystyt jäsentämään omia uratoiveitasi, tunnistat ja sanoitat vahvuuksiasi sekä mahdollistat työelämän uusien tavoitteiden saavuttamisen suunnitelmallisuuden avulla.

Valmennuksessa hyödynnetään ratkaisukeskeistä työotetta sekä luovia menetelmiä. Luovat menetelmät voivat olla kirjoittamista, kehollisia harjoituksia, piirtämistä tai väreillä leikkimistä, joiden avulla vahvistetaan oman suunnan löytymistä keskustelun lisänä. Et tarvitse mitään ennakkotietoja tai -taitoja.


 

Kuka voi tulla uravalmennukseen?

Uravalmennus sopii kenelle tahansa tittelistä tai aiemmasta urasta huolimatta, toimitusjohtajasta työtä tai opiskeluja aloittavaan. Valmennus soveltuu kaikille, joita oman uran ja osaamisen kehittäminen kiinnostaa. Uravalmennus on parhaimmillaan sitä, että se kirkastaa yksilön ajatuksia omasta urasta ja saa aikaan uusia oivalluksia, niin oman uran kuin oman elämän suhteen yleisesti.

Sinulla voi olla kysymyksiä seuraavan työpaikan suhteen, työnhaun tehostamiseen, uuteen uraan tai alan vaihtoon, uudelleenkouluttautumiseen tai omien vahvuuksien etsimiseen, uravalmennus on oikea paikka etsiä vastauksia.

Valmennus on henkilökohtaista valmennusta jossa voit ammattitaitoisen uravalmentajan kanssa pohtia tulevaisuuttasi, vahvuuksia, osaamistasi, motivaatiota ja tavoitteita omalla työuralla. Valmennukseen voit tulla missä tahansa urasi vaiheessa.

Uravalmennuksen voi hankkia itselleen, lahjaksi tai yritys voi sen hankkia henkilöstölleen osana työhyvinvointivalmennusta, tueksi muutoksessa tai osaksi töiden uudelleen organisointia.


 

Mitä eroa uraohjauksella ja uravalmennuksella?

En näkisi, että uraohjauksella ja uravalmennuksella on kauheasti eroa. Uravalmennus on tavoitteellista oman uran ja sen eri vaihtoehtojen kartoittamista ja pohtimista valmentajan tukemana.

Uraohjaus – ja ohjaus laajemminkin – eivät ole määriteltävissä selvärajaisesti. Monesti on helpompaa tehdä poissulkevia rajauksia siitä, mitä uraohjaus ei ole. Laajimmillaan uraohjaus on nähty kokonaisvaltaisena itsetuntemuksen ja toimijuuden kehittymisen sekä elämänsuunnittelun tilana. Tässä näkökulmassa korostuvat ohjauksen yksilö- ja asiakaslähtöisyys sekä riippumattomuus toimintaympäristöstä tai kontekstista.

Ohjauksen tarve on elinikäistä. Tavoitteena pitäisikin olla uraohjauksen jatkumo, jossa ohjausta on tarjolla kaikille sitä tarvitseville riippumatta siitä, ovatko he koulutuksen piirissä, työelämässä tai työelämän ulkopuolella. Uraohjauksen kenttä on jatkuvassa muutoksessa.

Uraohjaus voi auttaa sinua koulutus- ja uravaihtoehtojen pohtimisessa ja selkeyttämisessä eri elämänvaiheissa, kun pohdit ammatillisia valintojasi tai työuraan liittyvä kysymyksiä ja haluat apua suunnitelmien selkeyttämiseksi.

Yksi tapa tarkastella uraohjausta on tarkastella sitä akselilla kontekstisidonnaisesta kontekstivapaaseen. Ensimmäisellä voidaan viitata tietyssä toimintaympäristössä, esimerkiksi oppilaitoksessa tai TE-toimistossa tehtävään uraohjaukseen. Sitä kehystävät tietyt institutionalisoituneet tavoitteet, tulosodotukset ja toimintatavat. Ne määrittävät, suuntaavat tai rajaavat uraohjauksen näkökulmaa. Kontekstivapaampaa toiminta on silloin, kun se lähtee puhtaasti ohjattavan asettamista tavoitteista ja tunnistamista tarpeista esimerkiksi yksityisen palveluntuottajan tai hankkeen tuottamana.

Lue lisää HAMK sivuilla

Miten uravalmennus etenee?

Uravalmennus aloitetaan sähköisellä alkukartoituksella, jossa pääset miettimään toiveitasi uravalmennukselle (ei haittaa vaikka et tavoitetta tietäisikään).

Ensimmäisellä tapaamisella tavoitetta  kirkastetaan ja tehdään alustavaa suunnitelmaa tavoitteen saavuttamiseksi. Tapaamisten sisällöt määräytyvät yksilöllisesti sinun toiveiden ja tavoitteen mukaan.

Mahdollisia sisältöjä voi olla:

  • erilaisten opintovaihtoehtojen selkiyttäminen
  • aiemmin hankkimasi osaamisen tason tunnistaminen ja sen päivittämisen tarve
  • laadukkaiden työnhaunasiakirjojen tekeminen
  • omien vahvuuksien ja taitojen tunnistaminen ja sanoittaminen
  • oman työn organisointi
  • työn merkityksellisyyden löytäminen
  • oman työminän selkiyttäminen.

Uravalmennuksessa tarkastellaan myös mahdollisia etenemisen esteitä, kuten rajoittavia ajatuksia sekä löydetään uudenlaisia tapoja toimia. Valmennuksessa hyödynnetään yksilöllisiä luovia toiminnallisia menetelmiä avartamaan totuttuja ajattelumalleja.

Tapaamisten välillä saat välitehtäviä joiden avulla varmistat itsetuntemuksen syventämisen ja oman uran selkiytymistä.

Valmennuksen lopuksi sinulla on konkreettinen toimintasuunnitelma välitavoitteineen uratavoitteesi toteuttamiseksi ja keinot kulkea haluamaasi suuntaan.