Yritysvalmennus

Yritysvalmennus soveltuu yrityksille, jotka haluavat kehittää omaa työyhteisöään ja sen toimintaa, lisätä työhyvinvointia ja vähentää sairaspoissaoloja ennaltaehkäisevästi, parantaa työyhteisön vuorovaikutusta tai kehittää esihenkilötyötä.

Haluaisitko auttaa työntekijöitäsi voimaan paremmin? 

Työhyvinvointi sen eri muodoissa tulee olla jokaisen yritykselle tärkeää.

Ennaltaehkäisy säästää pitkällä aikavälillä poissaolokustannuksista. Sairauspoissaolot tulevat yritykselle kalliiksi, sillä sijaisjärjestelyistä ja tekemättä jääneestä työstä koituu kustannuksia, lisäksi sairaspoissaolot kuormittavat usein myös muita työyhteisön jäseniä.

Mikäli työntekijöiden jaksamiseen ja oireiluun ei puututa, saattaa seurauksena olla työntekijöiden poislähtö yrityksestä, työilmapiirin tulehtuminen tai sairaslomat.

Onko sinulla varaa maksaa yli 350€ /pvä, siitä että työntekijä ei pysty työskentelemään?

Voit laskea Ilmarisen laskurilla, kuinka paljon sairaspoissaolot maksavat sinulle vuodessa.

Sairauspoissaolojen kustannuksia

Sairauspoissaoloja on työpaikalla aina jonkin verran. Sairauspoissaoloprosentti kertoo, kuinka paljon henkilöstö sairastaa.  Mitä suurempi sairauspoissaoloprosentti on sitä kalliimmaksi poissaolot tulevat yritykselle.

Sairauspoissaolo% Sairauspoissaolopäiviä vuodessa yhteensä Kustannukset yhteensä vuodessa
1,5 % 3,30 1155,00 €
2,5 % 5,50 1925,00 €
3,5 % 7,70 2695,00 €
4,5 % 9,90 3465,00 €
5,5 % 12,10 4235,00 €
6,5 % 14,30 5005,00 €
7,5 % 16,50 5775,00 €
8,5 % 18,70 6545,00 €

Kaaviossa hyödynnetty Ilmarisen sivuilla olevaa poissaololaskuria osoitteesta:

Yritysvalmennus

Yritysvalmennus on tarkoitettu työyhteisöille, jotka ovat kiinnostuneita edistämään työntekijöidensä hyvinvointia ja jaksamista sekä parantamaan työyhteisön vuorovaikutusta. Henkilöstön voidessa hyvin sairauspoissaolot ja työn kuormitus vähenee, vaikuttaen suoraan yrityksen henkilöstömenoihin ja tuottavuuteen.

Yritysvalmennuspaketit toteutetaan ryhmävalmennuksena sekä yksilö- ja/tai pienryhmä valmennuksen yhdistelmänä. Kaikki valmennukset ja niiden sisältö räätälöidään jokaiselle tilaajalle sopivaksi.

Esimerkki 1 yritysvalmennuksesta:

Työyhteisö: toimitusjohtaja ja 4 työntekijää

Työyhteisössä oli haasteita vuorovaikutuksessa ja jaksamisessa. Työntekijät toivoivat tukea työminän kehittämiseen ja selkiyttämiseen sekä omien voimavarojen löytämiseen. Toimitusjohtaja kaipasi tukea ajankäyttöön ja omasta jaksamisesta huolehtimiseen. Lisäksi yrityksessä oltiin muutosten edessä ja työyhteisöön oltiin palkkaamassa uusia työntekijöitä, joten haluttiin tehdä muutokseen toimintasuunnitelmaa ja miettiä töiden vastuualueita uudelleen sekä löytää keinoja kehittämiseen.

Esimerkki 2 yritysvalmennuksesta:

Työyhteisö: Yrittäjä ja  kaksi osa-aikaista työntekijää

Yrittäjä kaipasi tukea ajankäyttöön ja omasta jaksamisesta huolehtimiseen. Yrityksen kasvaessa aika meni tulipalojen sammuttamiseen eikä aikaa markkinointiin ja toiminnan suunnitteluun tuntunut olevan. Lisäksi yrittäjä koki, että töiden delegointi oli haastavaa, kun työntekijät ovat vain osa-aikaisena, eikä heitä oikein tunne.

 

Hintoihin lisätään mahdolliset matkakulut yli 40km Hämeenlinnasta, mahdolliset tilakulut sekä lisäpalvelut.

Onko sinulla isompi tiimi? Ota yhteyttä ja keskustellaan tarkemmin miten voin valmennuksen järjestää teille parhaiten.

Tilaa yritysvalmennus, jolla parannat työyhteisösi jaksamista ja hyvinvointia!

Kenelle?

Yritykselle joka haluaa:

  • Kehittyä ja haastaa totuttuja toimintatapoja
  • Auttaa työntekijöitä kehittämään ja selkiyttämään omaa työminäänsä
  • Haluaa varmistua työntekijöiden työhyvinvoinnista ja palautumisesta
  • Panostaa kuormittumisen ja jaksamisen haasteiden ennaltaehkäisyyn ja säästää rahaa
  • Selkiyttää ja parantaa työyhteisön sisäistä vuorovaikutusta ja viestintää
  • Tukea esihenkilötyötä ja kehittää valmennuksellista johtamista
  • Käsitellä mahdollisia ongelmatilanteita tai työyhteisön vuorovaikutuksen haasteita 
  • Kasvattaa työntekemisen merkityksellisyyttä ja innostuneisuutta
  • Sitouttaa työntekijöitä

 

Mitä hyötyä?

Yritysvalmennus on oman työn pohtimista, arviointia ja kehittämistä, jota voidaan toteuttaa ryhmä- tai yksilövalmennuksena. Valmennuksen tarkoituksena on auttaa asiakasta tulemaan tietoiseksi ajattelutavoistaan ja vaihtoehdoistaan kysymällä oikeita kysymyksiä ja kuuntelemalla aktiivisesti. Kaikki yrityksessä voivat hyötyä valmennuksesta.

Yritysvalmennus auttaa myös yritystä selvittämään työturvallisuuteen liittyvää kuormitusta.

Yritysvalmennukset räätälöidään aina jokaiselle tilaajalle yksilöllisesti ja voidaan toteuttaa ryhmä tai yksilövalmennuksena.

 

 

Kuinka ymmärtää itseään ja muita paremmin?

Vuorovaikutuksen ja viestinnän haasteet, motivointi  ja yksilöllinen johtaminen aiheuttaa esihenkilöille paljon epävarmuutta. WorkPlace Big Five Profile™ on oivallinen työkalu johtamisen avuksi.

Ihmiset viihtyvät ja menestyvät parhaiten työtehtävissä ja -olosuhteissa, jotka sopivat heidän persoonallisiin piirteisiinsä. Saamme enemmän aikaiseksi tiimeissä ja organisaatioissa, joissa osataan huomioida ja hyödyntää erilaisia persoonia.

WorkPlace Big Five Profile™ on nykyaikaiseen persoonallisuus­tutkimukseen pohjautuva tehokas henkilö- ja tiimiprofilointityökalu, jonka yhä useampi organisaatio maailmalla ja myös Suomessa on ottanut käyttöönsä. WorkPlace Big Five on oivallinen työkalu urasuunnittelussa, tiimien kehittämisessä, johtamisvalmiuksien arvioinnissa ja rakentamisessa, rekrytointitarpeiden määrittelyssä sekä coachingin vaikuttavuuden tehostajana.

Lue lisää WorkPlace Big Five Profile™

”Kaikesta työstä tulee luovaa silloin, kun sen tekijä haluaa tehdä sen hyvin – tai vielä paremmin.” – Kirjailija John Updike (1932 – 2009) 

 

Tilaa yritysvalmennus, jolla parannat työyhteisösi jaksamista ja hyvinvointia!

Ota yhteyttä!

Valmentajan rooli yritysvalmennuksessa

Valmentajan tehtävänä ei ole opettaa esimiehiä tai työntekijöitä tekemään heidän työtään, vaan toimia peilinä toiminnassa.

Haluan toimia ajattelun herättelijänä ja muutoksen mahdollistajana. Valmentajana tehtäväni on auttaa ja tukea työyhteisöä ja yksilöitä pääsemään yhdessä sovittuihin tavoitteisiin kysyen, kuunnellen ja joskus myös toimintaa haastaen.

Tavoitteena on auttaa ajattelemaan uudella, luovalla tavalla. Valmennuksenn avulla saatte käyttöönne työkaluja, joilla selkeyttää toimintaa tai tavoitteita, näkemään vaihtoehtoja tai tapoja toimia työyhteisössä entistä paremmin.

Yritysvalmennus eli Business coaching, on ratkaisukeskeinen ohjausmuoto.  Valmennuksessa hyödynnän usean vuoden kokemustani yrittäjänä, opettajana ja valmentajana.

Valmennuksissa voidaan käyttää yksilöllisesti erilaisia tekniikoita, kuten  valmennus keskustelua, NLP.tä, visuaalisia harjoituksia ja toiminnallisia luovia menetelmiä. Tarkoituksena on auttaa teitä löytämään omat vahvuutenne ja voimavarat, jotka auttavat pääsemään juuri siihen tavoitteeseen tai olotilaan kuin haluatte.

Tuijan asiakaskokemus

Tuija työskentelee tapahtuma-alan yrityksessä, jossa lähdettiin toteuttamaan yritysvalmennusta toimitusjohtajan aloitteesta. Tavoitteena oli selkeyttää työnjakoja, parantaa tiimin työskentelyä ja yrityksen sisäistä kommunikaatiota.

”Kun tulevasta yritysvalmennuksesta kerrottiin, minulla oli ennakkoluuloja koko hommaa kohtaan. Tuntui hankalalta, että pitäisi puhua vieraalle ihmiselle omista jutuista ja työn kipukohdista. Sitä mietti ja jännitti aluksi, että miten tässä oikein pitää olla.

Sitten, kun valmennus lähti käyntiin sulle oli tosi helppo puhua. Sä olit niin helposti lähestyttävä, rennon ja luontevan oloinen siinä keskustelussa, ja annoit tilaa jäsentää ajatuksia rauhassa. Valmennuksessa puhuttiin myös työn ongelmakohdista. Mä tykkäsin, että sä pistit kyseenalaistamaan omia ajatuksia ja haastoit ajattelemaan uudella tavalla. Annoit työkalut muutokseen, mutta itse tarvitsi tehdä muutostyö. Valmennus ei ollut mitään terapiaa, vaan kuinka löytää uusia näkökulmia asioihin ja työskentelyä omien ahaa -elämysten kanssa.

Olen oppinut luottamaan omiin tunteisiin ja ajatuksiin ja siihen, että ne on yhtä tärkeitä työyhteisössä, kuin muidenkin. Olen oppinut ajattelemaan useammalta näkökannalta asioita ja uskomaan rohkeasti omaan tekemiseen ja osaamiseen.

Yritysvalmennus sopii yrityksille, jotka haluavat kehittää työyhteisöään, ja selkiyttää rooleja työyhteisön sisällä tai käsitellä ongelmatilanteita. Valmennus on hyvä oman työminän kehittämiseen ja selkiyttämiseen sekä omien voimavarojen löytämiseen ja ajatusten avartamiseen.”

Reetan asiakaskokemus

Reetta työskentelee pienessä monialayrityksessä, jossa lähdettiin toteuttamaan yritysvalmennusta toimitusjohtajan aloitteesta. Tavoitteena oli parantaa yrityksen sisäistä kommunikaatiota ja selkeyttää työntekemistä.

”Ennakkoasenne tulevaan yritysvalmennukseen oli vähän epäileväinen. Eihän meillä ole mitään isoja ongelmia, kyllähän tämä työ tässä pyörii.

Sun kanssa työskentely auttoi ymmärtämään muita työyhteisössä ja heidän tapojaan toimia tai sanoa asioita. Sitä helposti tottuu tekemään asioita samalla tavalla, ainahan me ollaan näin tehty ja tämä toimii, homma pyörii niin kuin ennenkin. Sä autoit näkemään uusia näkökulmia, ja ymmärtämään, että asioiden tekemiseen voi löytyä parempiakin tapoja.

Tykkäsin valmennuksesta tosi paljon. Me ei olla mikään tavallinen yritys, vaan meillä on paljon isoja persoonia, joilla on isoja mielipiteitä. Oli hienoa huomata, että valmennus oli selkeästi räätälöity yksilöllisesti meille. Asioissa edettiin joustavasti, kaikkien tarpeet huomioiden, ja valmennusta tehtiin ryhmässä, mutta myös jokaisen kanssa yksilöllisesti.

Sä haastoit meitä ajattelemaan jotenkin kauniilla, mutta suoralla tavalla, ilman mitään turhaa päähäntaputtelua. Sun kanssa työskentely oli helppoa ja luontevaa, sä oikeasti kuuntelet ja olet kiinnostunut minusta ja mun tilanteesta. Oot jotenkin tosi kartalla mitä tapahtuu, huomaat, jos joku asia painaa, vaikka sitä ei sanoisikaan ja autat siinä eteenpäin.

Koen, että sain apua ja varmuutta valmennuksesta omaan työhöni, omat työtehtävät olivat juuri muutoksessa ja koin olevani epävarma miten tätä pitäisi hoitaa. Olen saanut rohkeutta ja itseluottamusta tarttua toimeen, olen oppinut ottamaan itse vastuuta omasta työstäni ja sen kehittämisestä.”

Yrittäjän asiakaskokemus

Yrittäjä halusi selkiyttää omaa tekemistään, selkiyttää ajankäyttöään sekä tarttua haastaviin asioihin, joita oli aiemmin vältellyt. Lisäksi yritysvalmennuksessa käsiteltiin työntekijöiden kanssa itsetuntemusta, vuorovaikutustaitoja ja näiden vaikutusta asiakastyössä.

”Hannaa on helppo lähestyä, ohjaa siten mitä opettaa. Antaen kokoajan ärsykkeitä, oivalluksia ja suuntaviivoja omaan ajatteluun ja oppimiseen. Jämäkkä, mutta lempeä ja lämminhenkinen. Kiitos intensiivisen harjoittelun on rohkeutta otta työkaluja käyttöön työhön.
Sen mitä itsessä huomaan on ajatusten selkeytyminen, katselen, kuuntelen ja tunnen aivan eri tavalla. En pelkää kohdata asioita, joita olen vältellyt kohtaamasta vaan haluan käsitellä ne pieninä askelina ja antaa niille uusi merkitys/hyväksyä/muuttaa/mitä ikinä se sitten onkaan. Valmennus auttoi myös meitä yrityksessä ymmärtämään toisiamme paremmin.”