Työhyvinvointi

”Kaikesta työstä tulee luovaa silloin, kun sen tekijä haluaa tehdä sen hyvin – tai vielä paremmin.” – Kirjailija John Updike (1932 – 2009) 

Työhyvinvointivalmennus on tarkoitettu työyhteisöille, jotka ovat kiinnostuneita edistämään työntekijöidensä hyvinvointia ja jaksamista sekä parantamaan työyhteisön vuorovaikutusta. Henkilöstön voidessa hyvin, myös sairauspoissaolot ja työuupumus vähenevät, vaikuttaen suoraan yrityksen henkilöstömenoihin ja tuottavuuteen.

Hyvinvoiva henkilöstö on tyytyväisempää työhönsä, ja näin myös joustavuus, luovuus ja stressin hallinta on parempaa.

Yritysvalmennuspaketit toteutetaan ryhmävalmennuksena tai osaksi ryhmävalmennuksena ja osaksi yksilövalmennuksena.  Kaikki valmennukset ja niiden sisältö räätälöidään jokaiselle tilaajalle sopivaksi. Voit vaikuttaa millaisen päivän haluat järjestää työntekijöillesi.

Tilaa valmennuspäivä, jolla parannat työyhteisösi jaksamista ja hyvinvointia!

Esimerkki valmennus:

Energiaa työpäivään -valmennus yrityksille

Sisältö: Paketti koostuu 3 erilaisesta osiosta.

Lisää liikettä! FascialMethod- kehonhuoltotunti tai tanssitunti (soolo- tai paritanssi)

Yhteistyön voima! Parannetaan yhteistyötä ja kommunikaatiota liikkumalla yhdessä, haastetaan työyhteisön rajoja. (Sisältöä muokataan tilaajan toiveiden mukaan, Mm. Improvisaatio, yhteistoiminnallinen tekeminen, palautteen antaminen, työyhteisön aarrekartta, heittäytyminen ja luovuus.)

Ravinto vaikuttaa! Aktiivinen luento miten ruokit itseäsi henkisesti tai fyysisesti. (Sisältöä muokataan tilaajan toiveiden mukaan; mm. hyvä ravinto, palautuminen, tavoitteiden asettaminen, ajattelun ja tunteiden hallinta, työn ja yksityiselämän tasapaino)

Hinta: alkaen 500€/kesto 4h (ryhmän koko 6-15 hlö)