Kaipaatko johtamiseen tukea ja hallinnan tunnetta, niin, että oma ajankäyttösi ja henkilöstön kokema tuki kohtaavat?


Ohjaus soveltuu esihenkilöille, jotka haluavat kehittää omaa johtamistaan sekä työyhteisöään ja sen toimintaa, lisätä työhyvinvointia ja parantaa työyhteisön vuorovaikutusta. Ohjaus sopii myös kaikille työntekijöille, jotka kaipaavat oman työn selkiyttämistä ja kehittämistä.

Ohjaus on toimivaksi havaittu keino, jossa henkilö tapaa ulkopuolisen ohjauksen ammattilaisen pohtiakseen ja kehittääkseen omaa työtään. Tapaamiset voivat keskittyä työhön, työyhteisöön ja omaan työssä jaksamiseen liittyviin kysymyksiin. Omien kokemusten ja tunteiden tulnnistamiseen ja jäsentämiseen sekä omien voimavarojen vahvistamiseen ja ajatusten avartamiseen. Voit selkiyttää omaa työrooliasi, saat keinoja sujuvampaan vuorovaikutukseen ja arkeen sekä työntekijöiden jaksamisen tukemiseen.


Ota yhteyttä ja tilaa työnohjausta

 

Ohjauksen avulla:

 • Vahvistat omaa ja tiimisi jaksamista ja voimavaroja sekä tunnistat kuormittumisen riskejä
 • Kasvatat hallinnan tunnetta johtamistyössä, saat vinkkejä oman työn suunnitteluun ja ajankäyttöön
 • Saat käytännönläheisiä ideoita yhteisten kokousten pitämiseen
 • Opit tunnistamaan erilaisia vuorovaikutustyylejä ja hyödyntämään niitä johtamisessa
 • Saat tilaa ja työkaluja käsitellä sekä purkaa haastavia kohtaamistilanteita
 • Saat vinkkejä, kuinka lisätä rauhoittumisen hetkiä työpäivään tai irroittautua töistä, kehoa ja mieltä rauhoittavilla harjoituksilla
 • Vahvistat laadukasta johtamista

Työn tuen eteneminen:

Tapaat valmentajan sovitusti etänä tai livenä omassa työyksikössä tai yhteisesti sovitussa paikassa.

Yksilölliset tapaamiset ovat yleensä n. 2–4 viikon välein, 45min kerrallaan.

Valmentajana en anna suoria ohjeita tai neuvoja, vaan autan sinua löytämään sinulle sopivia ratkaisuita, jäsentämään työhön liittyviä tilanteita ja kehittämään toimintaasi tarvittaessa.

Työn tuki on luottamuksellista. Sinä päätät mitä ja kuinka avoimesti kerrot asioista. Ohjaajana pyrin olemaan sinulle hyödyksi katsomalla asioita ulkopuolisen silmin. Voit keskeyttää työnohjauksen missä tahansa vaiheessa ilman lisäkuluja.

Ohjauksen aikana voidaan sovitusti hyödyntää luovia menetelmiä lisäämään hyvinvointia, rauhan tunnetta ja voimavaroja työpäiviin ja niiden ulkopuolelle.


Työn tukenasi on  ammattitaitoinen valmentaja

Hanna, yrittäjä, ura- ja ratkaisukeskeinen valmentaja, opettaja sekä kulttuurihyvinvoinnin muotoilija (YAMK). Lue lisää minusta

Haluan toimia sinulle tukena, ajattelun herättelijänä ja muutoksen mahdollistajana. Valmentajana tehtäväni on auttaa ja tukea esihenkilöä sekä työyhteisöä ja sen yksilöitä pääsemään yhdessä sovittuihin tavoitteisiin kysyen, kuunnellen ja joskus myös toimintaa haastaen.


Kanssani työskentelystä on sanottu:

”Sun kanssa työskentely oli helppoa ja luontevaa, sä oikeasti kuuntelet ja olet kiinnostunut minusta ja mun tilanteesta.”

”Hannaa on helppo lähestyä, hän ohjaa siten mitä opettaa. Antaen kokoajan ärsykkeitä, oivalluksia ja suuntaviivoja omaan ajatteluun ja oppimiseen. Jämäkkä, mutta lempeä ja lämminhenkinen. Kiitos intensiivisen harjoittelun nyt on rohkeutta ottaa työkaluja käyttöön omaan työhön.”

 


Työn tukemisessa keskeiset kulmakivet ovat:

Inhimillisyys: Kunnioittavaa tasa-arvoista kohtaamista, jossa ihmisen hyvinvointi ja jaksaminen huomioidaan johtamisessa.

Innostavuus: Tavoitteellista tekemistä, kannustavassa ilmapiirissä, jossa jokainen pääsee kasvamaan omaan parhaimpaansa, yhdessä muiden kanssa.

Luovuus: Uteliasta ja joustavaa tapaa ajatella sekä rohkeutta kokeilla ja muuttua.

Johtaminen: Tuloksellista työskentelyä kohti tavoitteita, itsensä johtamista, kykyä nostaa muita ja saada heidät loistamaan työssään.

Inhimillistä ja innostavaa luovaa johtamista

 


Työn tueksi on saatavilla erilaisia valmennuspaketteja:

Yksilöllisesti:

 • Esihenkilöille henkilökohtainen työn tuki, aikaa ja ideoita oman työn ja työyhteisön kehittämiseen.
 • Yksilöllinen työn tuki työntekijöille, aikaa oman työn kehittämiseen.

Hinta: alk. 120 € / 45 minuuttia

Työn tuki ja niiden sisältö räätälöidään aina asiakkaalle sopivaksi.

Pienryhmässä:

 • Työn tuki esihenkilöille pienryhmässä, jossa yrityksen johtamisvastuussa olevat pääsevät yksin ja yhdessä kehittämään omaa työtään.
 • Työn tuki työyhteisölle, jossa koko työyhteisö pääsee kehittämään yhdessä sovittua aihetta.

Hinta: alk. 260 € / 90 minuuttia

Tapaat valmentajan sovitusti etänä tai livenä omassa työyksikössä tai yhteisesti sovitussa paikassa.

Hintoihin lisätään alv 24%, mahdolliset matkakulut yli 40km Hämeenlinnasta, tilakulut sekä lisäpalvelut.

Lisäpalveluita:

Kuinka ymmärtää itseään ja muita paremmin?

Vuorovaikutuksen ja viestinnän haasteet, motivointi  ja yksilöllinen johtaminen aiheuttaa esihenkilöille paljon epävarmuutta. WorkPlace Big Five Profile™ on oivallinen työkalu johtamisen avuksi.

Ihmiset viihtyvät ja menestyvät parhaiten työtehtävissä ja -olosuhteissa, jotka sopivat heidän persoonallisiin piirteisiinsä. Saamme enemmän aikaiseksi tiimeissä ja organisaatioissa, joissa osataan huomioida ja hyödyntää erilaisia persoonia.

WorkPlace Big Five Profile™ on nykyaikaiseen persoonallisuus­tutkimukseen pohjautuva tehokas henkilö- ja tiimiprofilointityökalu, jonka yhä useampi organisaatio maailmalla ja myös Suomessa on ottanut käyttöönsä. WorkPlace Big Five on oivallinen työkalu urasuunnittelussa, tiimien kehittämisessä, johtamisvalmiuksien arvioinnissa ja rakentamisessa, rekrytointitarpeiden määrittelyssä sekä coachingin vaikuttavuuden tehostajana.

Lue lisää WorkPlace Big Five Profile™


Yritysvalmennus

Työn kehittämisen tueksi on saatavilla myös yritysvalmennuspaketteja.

Yritysvalmennus on oman työn pohtimista, arviointia ja kehittämistä, jota voidaan toteuttaa ryhmä- tai yksilövalmennuksena. Valmennuksen tarkoituksena on auttaa asiakasta tulemaan tietoiseksi ajattelutavoistaan ja vaihtoehdoistaan kysymällä oikeita kysymyksiä ja kuuntelemalla aktiivisesti. Kaikki yrityksessä voivat hyötyä valmennuksesta.

Yritysvalmennus auttaa myös yritystä selvittämään työturvallisuuteen liittyvää kuormitusta.

Yritysvalmennukset räätälöidään aina jokaiselle tilaajalle yksilöllisesti ja toteutetaan ryhmä- ja yksilövalmennuksena.


 

Esimerkki 1 yritysvalmennuksesta:

Työyhteisö: toimitusjohtaja ja 4 työntekijää

Työyhteisössä oli haasteita vuorovaikutuksessa ja jaksamisessa. Työntekijät toivoivat tukea työminän kehittämiseen ja selkiyttämiseen sekä omien voimavarojen löytämiseen. Toimitusjohtaja kaipasi tukea ajankäyttöön ja omasta jaksamisesta huolehtimiseen. Lisäksi yrityksessä oltiin muutosten edessä ja työyhteisöön oltiin palkkaamassa uusia työntekijöitä, joten haluttiin tehdä muutokseen toimintasuunnitelmaa ja miettiä töiden vastuualueita uudelleen sekä löytää keinoja kehittämiseen.

Esimerkki 2 yritysvalmennuksesta:

Työyhteisö: Yrittäjä ja  kaksi osa-aikaista työntekijää

Yrittäjä kaipasi tukea ajankäyttöön ja omasta jaksamisesta huolehtimiseen. Yrityksen kasvaessa aika meni tulipalojen sammuttamiseen eikä aikaa markkinointiin ja toiminnan suunnitteluun tuntunut olevan. Lisäksi yrittäjä koki, että töiden delegointi oli haastavaa, kun työntekijät ovat vain osa-aikaisena, eikä heitä oikein tunne.

 

Hintoihin lisätään mahdolliset matkakulut yli 40km Hämeenlinnasta, mahdolliset tilakulut sekä lisäpalvelut.

Onko sinulla isompi tiimi? Ota yhteyttä ja keskustellaan tarkemmin miten voin valmennuksen järjestää teille parhaiten.

Tilaa yritysvalmennus, jolla parannat työyhteisösi jaksamista ja hyvinvointia!


Kenelle?

Yritykselle joka haluaa:

 • Kehittyä ja haastaa totuttuja toimintatapoja
 • Auttaa työntekijöitä kehittämään ja selkiyttämään omaa työminäänsä
 • Haluaa varmistua työntekijöiden työhyvinvoinnista ja palautumisesta
 • Panostaa kuormittumisen ja jaksamisen haasteiden ennaltaehkäisyyn ja säästää rahaa
 • Selkiyttää ja parantaa työyhteisön sisäistä vuorovaikutusta ja viestintää
 • Tukea esihenkilötyötä ja kehittää valmennuksellista johtamista
 • Käsitellä mahdollisia ongelmatilanteita tai työyhteisön vuorovaikutuksen haasteita 
 • Kasvattaa työntekemisen merkityksellisyyttä ja innostuneisuutta
 • Sitouttaa työntekijöitä

”Kaikesta työstä tulee luovaa silloin, kun sen tekijä haluaa tehdä sen hyvin – tai vielä paremmin.” – Kirjailija John Updike (1932 – 2009) 

 

Tilaa yritysvalmennus, jolla parannat työyhteisösi jaksamista ja hyvinvointia!

Ota yhteyttä!


 

Valmentajan rooli työn tukena.

Valmentajan tehtävänä ei ole opettaa esimiehiä tai työntekijöitä tekemään heidän työtään, vaan toimia peilinä toiminnassa.

Tavoitteena on auttaa ajattelemaan uudella, luovalla tavalla. Valmennuksenn avulla saatte käyttöönne työkaluja, joilla selkeyttää toimintaa tai tavoitteita, näkemään vaihtoehtoja tai tapoja toimia työyhteisössä entistä paremmin.

Ohjaus on ratkaisukeskeinen ohjausmuoto.  Valmennuksessa hyödynnän usean vuoden kokemustani yrittäjänä, opettajana ja valmentajana.

Valmennuksissa voidaan käyttää yksilöllisesti erilaisia tekniikoita, kuten  ratkaisukeskeistä valmennuskeskustelua, NLP.tä, visuaalisia harjoituksia ja toiminnallisia luovia menetelmiä. Tarkoituksena on auttaa teitä löytämään omat vahvuutenne ja voimavarat, jotka auttavat pääsemään juuri siihen tavoitteeseen tai olotilaan kuin haluatte.

Tuijan asiakaskokemus

Tuija työskentelee tapahtuma-alan yrityksessä, jossa lähdettiin toteuttamaan yritysvalmennusta toimitusjohtajan aloitteesta. Tavoitteena oli selkeyttää työnjakoja, parantaa tiimin työskentelyä ja yrityksen sisäistä kommunikaatiota.

”Kun tulevasta yritysvalmennuksesta kerrottiin, minulla oli ennakkoluuloja koko hommaa kohtaan. Tuntui hankalalta, että pitäisi puhua vieraalle ihmiselle omista jutuista ja työn kipukohdista. Sitä mietti ja jännitti aluksi, että miten tässä oikein pitää olla.

Sitten, kun valmennus lähti käyntiin sulle oli tosi helppo puhua. Sä olit niin helposti lähestyttävä, rennon ja luontevan oloinen siinä keskustelussa, ja annoit tilaa jäsentää ajatuksia rauhassa. Valmennuksessa puhuttiin myös työn ongelmakohdista. Mä tykkäsin, että sä pistit kyseenalaistamaan omia ajatuksia ja haastoit ajattelemaan uudella tavalla. Annoit työkalut muutokseen, mutta itse tarvitsi tehdä muutostyö. Valmennus ei ollut mitään terapiaa, vaan kuinka löytää uusia näkökulmia asioihin ja työskentelyä omien ahaa -elämysten kanssa.

Olen oppinut luottamaan omiin tunteisiin ja ajatuksiin ja siihen, että ne on yhtä tärkeitä työyhteisössä, kuin muidenkin. Olen oppinut ajattelemaan useammalta näkökannalta asioita ja uskomaan rohkeasti omaan tekemiseen ja osaamiseen.

Yritysvalmennus sopii yrityksille, jotka haluavat kehittää työyhteisöään, ja selkiyttää rooleja työyhteisön sisällä tai käsitellä ongelmatilanteita. Valmennus on hyvä oman työminän kehittämiseen ja selkiyttämiseen sekä omien voimavarojen löytämiseen ja ajatusten avartamiseen.”

Reetan asiakaskokemus

Reetta työskentelee pienessä monialayrityksessä, jossa lähdettiin toteuttamaan yritysvalmennusta toimitusjohtajan aloitteesta. Tavoitteena oli parantaa yrityksen sisäistä kommunikaatiota ja selkeyttää työntekemistä.

”Ennakkoasenne tulevaan yritysvalmennukseen oli vähän epäileväinen. Eihän meillä ole mitään isoja ongelmia, kyllähän tämä työ tässä pyörii.

Sun kanssa työskentely auttoi ymmärtämään muita työyhteisössä ja heidän tapojaan toimia tai sanoa asioita. Sitä helposti tottuu tekemään asioita samalla tavalla, ainahan me ollaan näin tehty ja tämä toimii, homma pyörii niin kuin ennenkin. Sä autoit näkemään uusia näkökulmia, ja ymmärtämään, että asioiden tekemiseen voi löytyä parempiakin tapoja.

Tykkäsin valmennuksesta tosi paljon. Me ei olla mikään tavallinen yritys, vaan meillä on paljon isoja persoonia, joilla on isoja mielipiteitä. Oli hienoa huomata, että valmennus oli selkeästi räätälöity yksilöllisesti meille. Asioissa edettiin joustavasti, kaikkien tarpeet huomioiden, ja valmennusta tehtiin ryhmässä, mutta myös jokaisen kanssa yksilöllisesti.

Sä haastoit meitä ajattelemaan jotenkin kauniilla, mutta suoralla tavalla, ilman mitään turhaa päähäntaputtelua. Sun kanssa työskentely oli helppoa ja luontevaa, sä oikeasti kuuntelet ja olet kiinnostunut minusta ja mun tilanteesta. Oot jotenkin tosi kartalla mitä tapahtuu, huomaat, jos joku asia painaa, vaikka sitä ei sanoisikaan ja autat siinä eteenpäin.

Koen, että sain apua ja varmuutta valmennuksesta omaan työhöni, omat työtehtävät olivat juuri muutoksessa ja koin olevani epävarma miten tätä pitäisi hoitaa. Olen saanut rohkeutta ja itseluottamusta tarttua toimeen, olen oppinut ottamaan itse vastuuta omasta työstäni ja sen kehittämisestä.”

Yrittäjän asiakaskokemus

Yrittäjä halusi selkiyttää omaa tekemistään, selkiyttää ajankäyttöään sekä tarttua haastaviin asioihin, joita oli aiemmin vältellyt. Lisäksi yritysvalmennuksessa käsiteltiin työntekijöiden kanssa itsetuntemusta, vuorovaikutustaitoja ja näiden vaikutusta asiakastyössä.

”Hannaa on helppo lähestyä, ohjaa siten mitä opettaa. Antaen kokoajan ärsykkeitä, oivalluksia ja suuntaviivoja omaan ajatteluun ja oppimiseen. Jämäkkä, mutta lempeä ja lämminhenkinen. Kiitos intensiivisen harjoittelun on rohkeutta otta työkaluja käyttöön työhön.
Sen mitä itsessä huomaan on ajatusten selkeytyminen, katselen, kuuntelen ja tunnen aivan eri tavalla. En pelkää kohdata asioita, joita olen vältellyt kohtaamasta vaan haluan käsitellä ne pieninä askelina ja antaa niille uusi merkitys/hyväksyä/muuttaa/mitä ikinä se sitten onkaan. Valmennus auttoi myös meitä yrityksessä ymmärtämään toisiamme paremmin.”