EtusivuYritysvalmennus työyhteisölleWorkPlace Big Five Profile™

WorkPlace Big Five Profile™
Persoonallisuuden henkilö- ja tiimiprofilointi­työkalu

 

Jotta ihmiset tuntisivat paremmin itsensä ja toisensa

Tunnetko itsesi? Tai työkaverisi persoonallisuuden? Osaatko toimia sopivalla tavalla itsesi ja toisten kanssa? Auta itseäsi ymmärtämään toisia ja itseäsi paremmin – näin tehostat toimintaa ja kasvatat työhyvinvointiasi.

WorkPlace Big Five Profile™ on nykyaikaiseen persoonallisuus­tutkimukseen pohjautuva tehokas henkilö- ja tiimiprofilointityökalu, jonka yhä useampi organisaatio maailmalla ja myös Suomessa on ottanut käyttöönsä. WorkPlace Big Five on oivallinen työkalu urasuunnittelussa, tiimien kehittämisessä, johtamisvalmiuksien arvioinnissa ja rakentamisessa, rekrytointitarpeiden määrittelyssä sekä coachingin vaikuttavuuden tehostajana.

Workplace Big Five on henkilön luontaisia toimintatapoja ja mukavuusalueita kuvaava työkalu. WorkPlace Big Five perustuu persoonallisuuden Big Five -malliin, joka on maailmalla laajimmin tutkittu ja hyväksytty tapa ihmisten välisten persoonallisuuserojen tunnistamiseen. Profilointi voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan myös etänä.

Profiili toteutetaan sähköisen kyselytyökalun avulla. Kysely sisältää yhteensä 107 kysymystä. Kyselyn täyttäminen vie noin 15-20 minuuttia/ vastaaja. Tuloksena saat yksilöllisen persoonallisuusprofiilin, joka käydään aina läpi yhdessä valmentajan kanssa. Purku kestää n. 1-1,5h ja se voidaan toteuttaa joko kasvotusten tai etänä. Purkukeskustelussa käydään läpi sinun WorkPlace Big Five Profile™ -raportissa olevat persoonallisuuden piirteet ja keskustellaan siitä, miten nämä tulevat esiin arjessa.

 

Tilaa WorkPlace Big Five Profile™ 

 

Millaiset ovat luontaiset toimintatapasi ja mukavuusalueesi?

Yksi keskeinen tulos työelämän Big Five -tutkimuksista on, että ihmiset viihtyvät ja menestyvät parhaiten työtehtävissä ja -olosuhteissa, jotka sopivat heidän persoonallisuuteensa. Saamme enemmän aikaiseksi tiimeissä ja organisaatioissa, joissa osataan huomioida ja hyödyntää erilaisia persoonia.

Big Five –mallissa ihmisen persoonallisuus jaetaan viiteen pääpiirteeseen. Persoonallisuuspiirteiden perusteella voidaan kuvata ihmisen käyttäytymistä. WorkPlace Big Fivessa pääpiirteet ovat:

 • Reagointiherkkyys (N) eli miten voimakkaasti reagoimme stressiin
 • Ekstroversio (E) eli miten hyvin siedämme aistiärsytystä
 • Uutuushakuisuus (O) eli miten avoimia olemme uusille asioille
 • Mukautuvuus (A) eli missä määrin mukaudumme toisten tarpeisiin
 • Päämääräkeskeisyys (C) eli tapa jolla työskentelemme kohti tavoitteita

Tämän lisäksi WorkPlace Big Fivessa persoonallisuutta tarkastellaan 23 alapiirteen kautta.

Lue lisää: WorkPlace Big Five Profile™ -profilointityökalusta

 

Tilaa WorkPlace Big Five Profile™

 

WorkPlace Big Five Profile™
Persoonallisuuden henkilö- ja tiimiprofiili auttaa sinua:

 • lisäämään itsetuntemustasi
 • lisäämään ymmärrystä ihmisten erilaisuudesta
 • huomaamaan mahdollisia kuormitusta lisääviä tilanteita
 • tunnistamaan luontaisia ja energiatehokkaiden toimintatapoja
 • tunnistamaan mahdollisia urasuuntia tai työtehtäviä
 • kehittämään tiimin tai johtoryhmän toimintaa
 • kehittämään esihenkilötyötä
 • tekemään oikeantyyppisiä työnjako ja rekrytointipäätöksiä
 • vahvistamaan tiimien ja työyhteisön vuorovaikutustaitoja
 • ratkomaan konflikteja työpaikalla
 • lisäämään psykologista turvallisuutta työpaikalla